Reklamationsanmälan

Syster Elsa beklagar att du har haft anledning att anmäla ett fel i vår tjänst. Vi återkommer
med ett ärendenummer inom tre dagar för vidare handläggning. 

Ladda ner reklamationsanmäla filen här [ladda ner filen]

Reklamationsanmälan skickas till bokning@systerelsa.se

Eller genom att fylla formiläret nedan

HAR DU YTTERLIGARE FRÅGOR?