Företagshälsovård

Varmt välkommen till en formbar, pålitlig och tillgänglig företagshälsovård i Stockholm.

Företagshälsovård

Friska och motiverade anställda är grunden för ett välfungerande företag.

Genom ett avtal för företagshälsovård hos Syster Elsa får du hjälp av erfarna läkare, sköterskor psykologer, behandlare och rehabkoordinatiorer. För oss är aktioner för bibehållen god hälsa och förebyggande arbete den bästa vägen.
Med Syster Elsas företagshälsovård erbjuds regelbundna hälsokontroller där läkare eller sköterska kan komma ut till er arbetsplats för att genomföra dessa. Vi erbjuder även kostrådgivning, utredning och hälsofrämjande insatser.

En privatläkarmottagning med fokus på service, snabb handläggningstid och hälsa

På vår privata läkarmottagning i gamla stan, tar vi emot ett brett spann av kunder. Hos oss får du den hjälp du behöver snabbt. Vi utreder hälsoproblem och medicinerar vid behov. EKG, synkontroll, blodtryckskontroll och blodprov utförs på plats. Vi remitterar till en rad specialistmottagningar om behov finns. Intyg för diverse körkort, sjöfolksintyg eller tjänstbarhetsintyg tillhandahåller vi självfallet.

Hälsokontroller för företag

En viktig del i företagshälsovård är hälsokontroller.
Genom samtal med anställda, kontroll av vitalparametrar, undersökning av kropp och provtagning kan vi förebygga sjukdom och sjukskrivning men även rädda liv. Vi har vid flertal tillfällen tidigt upptäckt cancer hos våra kunder inom företagshälsovården och kan med glädje berätta att alla de patienterna mår bra idag.
Hälsokontroller är något som anställda verkligen brukar uppskatta.
Att investera i de anställdas hälsa är att investera i bolaget.
Färre och kortare sjukskrivningar är ett direkt resultat av en proaktiv aktion i företagshälsa.

Provtagning Stockholm

Vi genomför en rad olika provtagningar. Blodprover, EKG, synkontroller, blodtryckskontroller, drogtester och långtidsalkohol är några exempel på provtagningar vi utför. Dessa provtagningar kan innehålla värdefull information om patientens allmänhälsa och eventuellt underskott eller överskott som kan behövas ses över. Med denna information kan vi lägga upp en plan och vid behov utreda vidare.
Otroligt uppskattat av anställda!

Körkortsintyg

På vår körkortsmottagning utfärdar vi olika typer av körkortsintyg som uppfyller transportsstyrelsens krav. Det kan gälla läkarintyg för körkort samt högre behörighet såsom CE, C, släp, tung lastbil, taxi, DE, buss D och förnyelse om körkortstillstånd om körkortet dragits in. Vid besök hos vår körkortsmottagning är det viktigt att du tar med papperna du erhållit från tansportstyrelsen. Där framgår vilka prover du skall ta samt när intygen skall skickas in.

Tjänstbarhetsintyg

För vissa arbeten/arbetsuppgifter kräver ett så kallat tjänstbarhetsintyg . Detta innebär att arbetsgivare kräver ett tjänstbarhetsintyg för ett aktuellt arbete. Detta behöver arbetsgivaren kunna visa upp vid inspektion av Arbetsminjöverket eller Strålsäkerhetsmyndigheten.
Detta krävs om man arbetar med ämnen som bland annat bly, kvicksilver och kadmium.

Sjöfolksintyg

Vi utfärdar även sjöfolksintyg, något som enligt internationella regelverk krävs av personer som arbetar till sjöss. En mönstrade sjöman måste alltid ha ett giltigt läkarintyg. En undersökning görs för att utesluta att patienten har någon sjukdom eller annat somatiskt som skulle kunna innebära fara för personen själv eller någon annan i besättningen. De medicinska kraven kan variera beroende på vilket fartområde och vilken befattning personen skall arbeta i.

Konsultation hos syster elsa

Inför varje behandling genomgår du en konsultation där du i samråd med vår legitimerade läkare kommer fram till vilken behandling som passar dig och dina förutsättningar bäst.

Bästa du!
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
för erbjudanden och nyheter!